OFFERLIND Mastery

Hem » Mental träning

Kategoriarkiv: Mental träning

Att göra antaganden till sanningar

Hur lätt är det inta att bli vilseledd av vårdslöst, eller med en baktanke utslängda påståenden? Jag är säker på att de flesta av oss ofta har hört dessa uttalanden:

·         Det har gjorts undersökningar på eller om…

·         Enligt undersökningar så visar det sig att…

·         Det visar sig enligt gjorda undersökningar att…

·         Undersökningar har påvisat att…

·         Forskare säger att…

·         Det har gjorts forskningar som visat att…

·         Forskning har visat att…

·         Enligt känd och vedertagen forskning runt om i världen så…

Jag skulle kunna göra denna lista mycket lång, men stoppar med dessa exempel. Men vad är då min poäng med att över huvud taget ta upp dem? Jag anser att dessa listade och liknande begrepp eller uttalanden, numera används mer flitigt i olika debatter, marknadsföring och för att understryka mer eller mindre sanna påstående. Alldeles för många tror att det blir lite lättare att framstå som trovärdig om man slänger ur sig något om undersökningar eller forskning om det de torgför.

Ja där finns alldeles för många som helt enkelt sväljer dessa påståenden som dessutom helt saknar källangivelser eller liknande, som bevis på att något för den sakens skull är mer sant. Det används exempelvis frekvent i bland annat debatter mellan människor och inom politiken. Även den rena marknadsföringen av en vara eller tjänst innehåller oftast hårresande hänvisningar till något som ingen vet om det finns eller är sant. En mycket vanlig orsak till att källan till en forskning eller undersökning sällan anges kan vara många. En kan vara att det helt enkelt inte finns någon undersökningen eller något forskningsresultat som påvisar det påstådda resultatet. En annan kan vara att resultaten är friserade till fördel för den som påstår dem. En annan som kan vara svårare att komma på, är att undersökningen eller forskningen är beställd av någon som tydligt framfört detta i samband med beställningen av desamma. Den sista anledningen är kanske ett bevis på ordens makt – Du har helt enkelt hört talas om dessa så kallade undersökningar och forskning med dess resultat.

Vi måste få bort så mycket som möjligt av dessa rena lögner eller i bästa fall svårt vårdslöst använda begrepp. Det är inte helt okej att slänga ur sig påståenden om forsknings eller Undersökningsresultat där inte källan till dem anges. Gör till vana att alltid fråga efter källan, det vill säga vem som tagit fram den och syftet bakom den när någon kommer med dessa påståenden. Skulle de flesta av oss göra detta så skulle denna vårdslöshet och detta ibland rent kriminella beteende drastiskt minska. Vet du inte källan till ett resultat, använd dig då inte av denna diffusa metod att understryka dina åsikter med eller vad det nu är.

Klok målsättning

Att sätta upp en målsättning kan både vara av godo som ondo.

Men hur kan att sätta upp en målsättning vara av ondo? Det är väl alltid bra att ha en målsättning att sträva efter? Ja en målsättning är bra att ha och sträva efter, men bara så länge den är realistiskt satt med utgångspunkt från dina förutsättningar, inte någon annans. En del är bra på vissa saker och en del på andra, men mixa aldrig ihop dessa när du sätter din egen målsättning. En felaktigt (och då oftast för högt) satt målsättning kan vara förödande för ditt välbefinnande. Meningen med en målsättning är de ofta många delmålsättningar som uppnås på vägen mot den stora. Att uppnå dessa ger ett välbefinnande, men om du satt en för hög målsättning, ja då blir även delmålen för höga och de uppnås sällan och du känner ingen tillfredsställelse utan bara en massa misslyckande.

Om du vill kunna läsa stora delar av alla de över tusen arkiverade texterna så registrera dig bara för Inspirations & Nyhetsbrevet uppe till höger på sidan så kommer lösenordet via E-mail.

För att en ytterlighet skall kunna existera så måste den motsatta också existera.

Antingen talar vi mycket illa eller mycket bra om olika ytterligheter i livet. Men för att dessa skall kunna existera så måste just båda ytterligheterna existera. Exempelvis, för att helvetet skall kunna existera på ett någorlunda trovärdigt sätt, så måste himlen existera. Dessa två är direkt beroende av varandras existens, annars hade det varit näst intill omöjligt att försöka förklara dem.
Det är svårt att kunna förklara vad att vinna eller lyckas är, om du inte först kan definiera vad det innebär att förlora eller misslyckas.

Hela livet består av dessa motpoler och dessa exempel var bara några få av dem. Dessa behövs för att rätt kunna definiera saker eller situationer vi befinner oss i eller vill kunna uppnå. Du kanske känner dig misslyckad och vill sträva efter att bli lyckad och du vet vad det innebär att vara misslyckad för dig, då kommer du att sträva efter motsatsen. Om du å andra sidan är lyckad, ja då vet du vad det innebär för dig och vill med största sannolikhet inte uppleva det motsatta.

Vill du kunna läsa en stor del av dem mängd texter som finns arkiverade? Anmäl dig då till Inspirations och Nyhetsbrevet uppe till höger på sidan så kommer lösenordet via E-mail till dig.

Är det fult eller omoraliskt att tjäna pengar?

Enligt mitt sätt att tänka, att uppfatta världen och livet en totalt korkad frågeställning, men tyvärr mycket relevant om jag ser mig omkring och lyssnar på alla dessa verklighetsfrånvända personer torgför detta resonemang. Tyvärr torgför även andra mer eller mindre världsfrånvända åsikter om mycket annat av dessa och det är kanske det som gör att vår värld ser ut som den gör.

Pengar har aldrig varit ett problem för den del av oss människor som har tillgång till dem i en omfattning som gör livet mer okomplicerat att leva, så länge de själva styr över dem och inte låter dem styra sig. Tyvärr är det en majoritet av de som har ett överflöd av pengar, det vill säga mer än vad de behöver för att leva ett okomplicerat liv, som låter pengarna styra dem. Dessa har en klar tendens att vilja behålla dem och bara öka och öka dess mängd, egentligen utan att riktigt förstå varför de gör det. De har blivit slavar under pengarna och delar aldrig med sig, förutom möjligen till sin närmaste familj. Är det med utgångspunkt från dessa personer då konstigt att tjäna mycket pengar blivit mycket negativt laddat? Givetvis inte, det vi behöver göra är att öka mängden personer som själv styr över sina pengar och som med det, har tryggheten att kunna och framförallt viljan att dela med sig av dem. Tänk själv om det finns fler av dessa och de tjänar mer och mer pengar, ja då blir det mer och mer att dela med sig av. Mycket pengar är inte med automatik detsamma som att vara en dålig människa som måste smyga med att hen har dessa.

om med så mycket annat i livet så kan du inte ge något du inte har. Har du inte kunskapen så kan du inte lära ut, älskar du inte dig själv så kan du inte älska någon annan och har du inte pengar så kan du inte dela med dig av några.
För att vinna över fler av de som styrs av sina pengar till de som styr över sina, så måste det till en attitydförändring. Tänk bara så många av de sju dödssynderna som praktiseras av de som styrs. Exempelvis FROSSERI, GIRIGHET och HÖGMOD. Tänk sedan på vad de som helt är emot att tjäna mycket pengar avvänder: AVUND och VREDE. Jag vill bara påpeka att när ett fenomen som nu i vårt fall att tjäna mycket pengar har minst fem av de sju dödssynderna involverade, ja då är det något som är fundamentalt fel i tankegången.

Avslutningsvis: Att tjäna mycket pengar är av ondo när du styrs av dem men av godo när du själv styr och har kontrollen. Ett sätt att omvändas från att bli styrd till att styra är att utvecklas som person, för en person som regelbundet gör detta kan inte utvecklas utan att förändra sin syn på pengar, det vill säga att dennes attityd har förändrats tillräckligt. Jag kan inte nog poängtera vikten av regelbunden utveckling av vår personlighet, det räcker inte med att gå och lyssna på ett föredrag med en person som är blind, utan ben och som tagit sig över Mont Everest baklänges med en rullator. Eller någon som varit svår missbrukare och kriminell i stora delar av sitt liv och med detta beteende plågat många människor, berätta om sin omvändning till en normalt ansvarsfull vuxen person.

Om du vill läsa en stor del av alla de över 1000 arkiverade texterna, registrera dig då för Inspirations & Nyhetsbrevet uppe till höger på sidan så kommer lösenordet till dig via E-mail.

Tidsbrist

Jag vill påstå att det inte finns brist på tid, utan brist på planering. Personer som inte planerar sina liv, kommer alltid att lida av kronisk tidsbrist och de sysselsätter sig också troligtvis med många aktiviteter utan passion.Om du börjar planera ditt liv kan jag garantera dig att du kommer att få mycket mer gjort än innan, samtidigt som du får mer tid över. Många säger ofta ”så tråkigt att planera mitt liv, då blir det inte spontant”, så kan det kanske tyckas. Om du i stället vänder på resonemanget och du planerar ditt liv, då kommer du att få mycket mer tid över. Här kan du använda din spontanitet, som du inte hade haft tid med om du inte planerat ditt liv! Jag vill dessutom säga att det egentligen inte är hur mycket tid du har, utan det är vad du verkligen och faktiskt använder den till. Använder du den till saker du har passion för? Eller går merparten av din tid åt till saker som du saknar passion för?

Du kan säkert hitta många exempel i ditt eget liv som föranleder tidsbrist, i så fall så är det mycket bra. RÄTTA DÅ TILL DEM ELLER HELT ENKELT VINKA FARVÄL TILL DEM!

Om du vill läsa en stor del av alla de över 1000 arkiverade texterna, registrera dig då för Inspirations & Nyhetsbrevet uppe till höger på sidan så kommer lösenordet till dig via E-mail.

Lösenordsskyddad: Vet du hur värdefull du är?

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Lösenordsskyddad: Var är ditt mål och din kompass och var är den inom din personliga utveckling?

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Lösenordsskyddad: Du bestämmer själv, det är en bra attityd

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Lösenordsskyddad: Vem styr ditt liv?

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Lösenordsskyddad: Ta vara på de tråkiga dagarna, det är en god attityd.

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: